Uus ring tehnikahuvilistele

Abja Spordi- ja Tervisekeskuse juures tegutseb kõigile tehnikahuvilistele Mototehnika ring “Kõrr”.

Ring on tasuline: täiskasvanutele 25 EUR kuus, noortele 15 EUR kuus. Ringi juhendaja Tarmo Raba eesmärgiks on

 • Arendada tehnilist mõtlemist
 • Anda teadmisi mootorite ehitusest    nendes kasutatavatest materjalidest     ning töötamise põhimõtetest
 • Anda teadmisi materjalide töötlemise tehnoloogiast
 • Õpetada lugema tehnilist joonist
 • Õppida analüüsima tehnoloogilisi lahendusi, kasutama uusi materjale ja tööriistu
  oma ideede teostamisel ja omandada igapäevaeluks vajalikke oskusi
 • Õppida hooldama ja juhtima mootorratast
 • Tutvustada liiklusseadusi ja ohutustehnilisi teadmisi
 • Populariseerida motospordi erinevaid valdkondi
 • Ühistegevuste kaudu arendada sotsiaalseid suhtlemisoskusi

Ringi sisu:

 • Erinevate mootorsõidukite võimsusklassid ja juhtimise alused
 • Materjalide töötlemine, kasutusalad ja säästliku kasutamise põhimõtted
 • Mootorite remont
 • Tööriistade, masinate ja mehhanismide tundmaõppimine ja kasutamine
 • Lihtsate elektrotehniliste ühenduste kasutamaõppimine
 • Ohutustehnika nõuded erinevate töövõtete rakendamisel
 • Algteadmised motospordi ajaloost
 • Liiklusseadusandlus ja esmaabi

Kui eelolev info Sind huvitab, võta julgelt ühendust meie ringi juhendaja Tarmoga tel +372 521 8743 ja uuri lisa. Treeningud toimuvad iga nädal pühapäeviti. Senistest tegemistest saate infot https://www.facebook.com/abja.tehnikaring.

TULE JULGELT TUTVUMA!