Abja Tehnikaring

Gümnaasiumi juures tegutseb tehnikahuviliste noorte jaoks Abja Tehnikaring.