Rattalaenutus

Komplekssed maastiku jalgrattad ootavad huvilisi. Kõik rattad on varustatud kiivrite ja spidomeetritega.

Abja Spordikeskuse rattalaenutuse hinnakiri

Abja Sport Centre´s bike rental price list

Kuni 2h  – 4€

Kuni 6h –  7€

Kuni 12h – 9€

Kuni 24h – 12€


Jalgrataste väljastamine iga päev kuni 21:00. Tagastamise aeg kokkuleppel.

LAENUTUSTINGIMUSED/ TERMS & CONDITIONS

ABJA SPORDIKESKUS LAENUTAB JALGRATTAID JA LISAVARUSTUST JÄRGMISTEL TINGIMUSTEL:

Laenutame rattaid isikutele alates 16. eluaastast.

Spordikeskus laenutab ratta Teile, millega võtate ratta eest vastutuse, kuni selle tagastamiseni spordikeskusele.

Teenuse eest tasute vastavalt kehtestatud hinnakirjale ettemaksuna.

Teil on kohustus tagada, et laenutatud ratas jääb teie omandusse kogu laenutuse ajaks. Kui ratas varastatakse, kaotatakse, kahjustatakse, olete vastutav ratta täisväärtusliku asendamise eest ning tasude eest, mis on seotud varastamise, kaotuse või kahjustamisega. Olete kohustatud võtma spordikeskusega koheselt ühendust, kui renditud ratas on varastatud, kadunud, kahjustatud, esineb tehnilisi vigu või ebakõlasid. Puudused mis on tekkinud tingituna väärast kasutamisest, kõrvaldatakse rendilevõtja kulul rendileandja poolt seatud hinnakirja alusel või neutraalse osapoole (jalgrattaremont/-hooldus) poolt teostatava hinnakirja alusel.

Te olete teadlik, et jalgrattasõiduga võivad kaasneda erinevad ohud ja nõuab sõitjatelt kogemust, seadusekuulekust ja lisavarustuse (kiiver, vest jne) kasutamist. Spordikeskus ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida jalgrataste ja muu varustuse ebaõigest kasutusest (ohtlikud sõiduvõtted, ebasobiv jalgrattamudel, liiga suur/väike rattaraami suurus vms).

Abja spordikeskus ei paku kindlustusteenust ega teisi garantiisid, teenuseid või kaitset.

 

Meeldivat ja ohutut liiklemist!