Ujumine Mulgi vallas elavatele puudega lastele

Rahvastikuregistri järgselt Mulgi vallas elavatel puudega lastel ja alla 10-aastasel puudega lapse saatjal on võimalus käia ujumas Abja Spordi-ja Tervisekeskuses ning August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis.
Mulgi vald kompenseerib 10 ujumiskorda kuus.
Soovist anna  palun teada Mulgi valla sotsiaalnõunikule Liana Andruškole, telefon 5247395, liana.andrusko@mulgivald.ee