Halliste kalmistu
Asub Viljandi maakonnas Hallistes Kulla küla piiril, suurim Viljandi maakonna maakalmistu. Kalmistu rajati 1773. aastal, seda laiendati 1916. Enne seda oli Halliste kalmistu kiriku juures Pornuse oru pervel.
Kalmistu üldpindala on 8,4 ha, välispiirdeks on kivikuhjatised kõrgusega 0,4–1,0 m. Kalmistu idaküljel on kolm ja lõunaküljel kaks raiutud maakivist postidega väravat, läänevärava moodustamisel on kasutatud betoonposte, millede vahel on võre. Halliste kalmistul on Stackelbergide perekonna kabel (krohviga kaetud tellishoone) ja uus kabel raiutud maakivist, tellistest piirete ja piilaritega. Vanemad kui Teise maailmasõja lõpp metallhauatähiseid on kalmistul 1093, s.h sepiseid 210, sepisaedu 97 ja kivist hauatähised 171. Suheliselt rohkearvuliselt on graniitpostide ja sepisketiga hauakomplekse.
Kalmistu vanemas osas asuvad Halliste kihelkonna mõisnike kalmud ja Stackelbergide kabel. Surnuaiale on maetud mitmeid ajaloo- ja kultuuritegelasi, näiteks Abja mõisa väljaehitaja Friedrich Adolph von Stackelberg (1754–1814), Paistu kihelkonnakooli juhataja, koorilauluna tuntuks saanud luuletuse „Kaunimad laulud pühendan sul” autor Peeter Ruubel (1859–1929), vallakooliõpetaja ja poliitikategelane Mats Laarmann ja Laulu-Mihkel (õieti Mihkel Rätsep 1853–1901), samuti kirjanik August Kitzbergi vanemad ja paljude tema teoste tegelaste prototüüpid (sh „Kauka jumala” Mogri Märdi prototüüp Lopa Märt Erg ja ta naine Elts, Miili algkuju Kadri Naarits ja noore Märdi prototüüp Songa Hans Erg). 75 tähtsamat hauda on märgitud puust tahvlitega ning haudade leidmiseks on välja antud voldik. Halliste kalmistu hauakivid on ainulaadsed, sest Mulgi peremeeste hauakividele on erinevalt muudest Eesti aladest alati kirjutatud ka talukoha nimi.

Eesti entsüklopeedia