Halliste Põhikool

Kooli ajalugu

Muistsed allikad viitavad sellele, et esimest korda hakati lastele Halliste haridust andma 1683. aastal. Koolmeistriks oli köster Brent Johan Funck, õpetust sai korraga 10 – 20 last. Järgmised andmed pärinevad 1728. aastast. Sel ajal oli koolmeistri ametis Martin Johann Lippart. Peale tema surma asus ametisse eelnimetatu poeg Christian Lippart (ametis 1745- 1775). Sel ajal käis koolis 100 – 150 last. Järgnes pikk vaheaeg, mil Hallistes kooli ei olnud. Uuesti alustas kihelkonnakool tegevust 1856. aastal. Õpetajaks sai köster Karl Treffner. Seejärel avati kool 1862. aastal. Õpetajaks tuli Valga seminari haridusega B.Rosenberg, kes 1865. aastal lahkus Karksisse ja kool jäi jälle seisma. 1873. aastal hakkas kool uuesti tegutsema juba omas majas.
Ehitus oli maksma läinud 2000 rubla. Õpetajaks tuli Hans Kirsel, kes töötas õpetajana 1911. aastani. 1911. aastast alates sai põhiõpetajaks Jüri Lieband, abiõpetajaks L.Kull ja E.Tekson. Kooli õpetajatele maksti palka rahas, neil oli prii korteri, kütte- ja valgustusraha. 1917. aastal valiti Halliste kihelkonnakooli juhatajaks Jaan Rannap. Teda võib lugeda kõige tegusamaks koolijuhiks Hallistes. Eesti Vabariigi aastatel töötas pikaajaliselt mitu hinnatud õpetajat. Üks neist oli August Kuusik, kes õpetas koolis aastail 1919 – 1972. Ta oli tunnustatud matemaatikaõpetaja. 1944. aastal muudeti kool seitsmeklassiliseks, tolleaegse nimetusega mittetäielikuks keskkooliks. 1952. aastal sai kooli juhatajaks Leida Kuusik, kes enne oli töötanud emakeele õpetajana. 1957. aastal hakkas kooli juhtima Vaike Jefimov, tema ajal tuli kooli uusi õpetajaid. 1960.aastal sai uueks nimeks Halliste 8-klassiline Kool. Hoiti korras park ja katseaed, mida juhtis õpetaja Ilme Uibo. Ringidest oli tähelepanuväärsem rahvapilliorkester, mida juhendas Heino Väikene. Orkester sai kuulsaks üle Eesti. Sporditegevust juhtis õpetaja Endel Smidt . 1966 – 1972 oli direktori kohal Irma Jõgi. 1972. aastal muudeti õppeasutus algkooliks. 1972 – 2007 oli kooli juhiks Ene Staalfeldt. Tema töö oli nende aastate jooksul silmapaistev ja tulemuslik ning teda peetakse niisama legendaarseks koolijuhiks, nagu oli Jaan Rannap. 1. septembril 1998 koliti sisse uude koolimajja. 2001. aastast on kool üheksaklassiline. Alates 2. juulist 2007. a on kooli direktoriks Merle Hüva. 2009 avati mälestuskivi vana koolimaja asukohas ja valmis uus võimla

Andmed pärinevad Aksel Tiidebergi raamatust ” Halliste enne ja nüüd” 2004.a.

Kool, asub Viljandi maakonnas Halliste vallas Pornuse külas.
2017/18. õa oli koolis 88 õpilast ja 18 õpetajat (2005/6 õa vastavalt 142 ja 16). Direktor Merle Hüva.
Praegune koolimaja valmis 1998. Koolil on võimla, staadion, võrk- ja korvpalliväljakud, talvel suusarajad. Töötavad laulu- ja tantsuringid, korraldatakse mulgi keele- ja kultuurilaagreid.