Pornuse paisjärv asub Sakala kõrgustiku keskosas, Viljandi maakonnas Mulgi vallas Pornuse ja Raja külades. Järve pindala on 4,7 ha, keskmine sügavus 2 m, suurim sügavus 4,2 m, valgla suurus 11 km², kõrgus merepinnast 59,5 m ja vee maht 130 000 m³. Järv on paisutatud Pornuse ojale ja selles asub üks saar pindalaga 0,03 ha. Järv kuulub Lääne-Eesti vesikonda ja Pärnu alamvesikonda.